Nažalost


Haso dolazi u dućan i pita prodavačicu:
- "Jeste li dobili nažalost?"
- "Kakvo nažalost?"
- "Pa jučer ste rekli da nažalost nemate!"

žica
26.02.2008
3,95


Komentari:

Mönsieur D

29.02.2008 18:24:18
dusmani vrse pritisak sa svih strana na srbe

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:26:43
sablja na0strena i slanin0m p0dmazana, na zidu visi8 sam0 chekam da je skinem, i bit ce thusrkih glava, l0zjit cem0 ih mjest0 badnjaka

Mönsieur D

29.02.2008 18:28:47
takö völim da cujem srbina¨, ödmah se najezim

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:32:08
neg0 sta, pa srbske sm0 mi krvi, vazda sm0 se klali sa dushmanima,8 treba zak0n d0njet, da svaki srbin m0ra smaknut minimum tri vraga, bil0, p0turicu, shiptara, turchina, uhstashu, tatarsk0g bugara, azijatsk0g ugara aj k0jeg j0sh, m0zje i k0jeg germana

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:33:39
mi nijesm0 kat0lici n0 k0s0va 0svjetnici na k0s0vu gr0b mil0shev a na l0vcenu gr0b njeg0shev

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:35:21
kad ces u USD

k0l0s

29.02.2008 18:36:29
Hajd sad vas dva SRBINA, da mi rijesite jedan l0gisticki pr0blem.... Kad jedn0g dana vratite K0s0v0 Srbji, sta ce te uraditi sa dva mili0na Albanaca k0ji zive tam0?

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:38:07
t0 je sl0zjen0 i pipljiv0 pitanje8 buraz

Mirza

29.02.2008 18:38:24
Ha ha dqbar vic Fahrudine

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:39:45
ali i za t0 ima rjesenja, znas da su juzjne srbske zemlje8 bile p0r0bljene 0d thuraka vishe vjek0va, ali se i taj pr0blem rjeshi0, vishe njih nema k0d nas, bez 0nih srba sht0 su presli na njih0vu vjeru

Mönsieur D

29.02.2008 18:41:17
takav pröblem se ne resava prekö nöci... nö, lalö ja u Srbiju ne idem öve gödine, sledece dace Bög

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:42:44
gledaj t0 0vak0 0ne shiptare sht0 su naseljeni ka0 izbeglice iz albanije, i njih0ve p0t0mke st0 nemaju drzavljanstv0 srbije,8 bez razmisljanja vratiti kuci, jer u njih0v0j matichn0j albaniji nema vise nit k0munizma, zb0g k0jeg su prebegli nit diktathura, znachi, dep0rt0vati8 njih p0l0vinu

Mirza

29.02.2008 18:43:10
Shrbende vi mözete jös samö GAY PARADU slavit, al vam je Milös kahrö mamhmu za sva vremena sad se jös malö i sandzak ödvaja

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:43:59
a pitanje je prav0 dal njih u 0pste ima 2 mil, il su t0 preterivanja, mn0g0 ih se na crn0 nastanil0 iz maked0nije i albanije zadnjih par g0dina, sve t0 treba pr0tjerati

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:46:38
a 0statku shiptara, k0ji v0de p0rekl0 sa k0smeta u zadnjih 300 g0d, i prije 1912, da imaju d0kazan0, isplatiti im0vinu, i 0bezbediti im preseljenje u albaniju, thursku ili neku trecu islamsku zemlju 0ne shiptare k0je priznaju srbsku vlast, 0staviti i nedirati, t0 je nekih 5%--10 % manje vishe

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:47:38
lelele, pa kak0 ces bez Be0grada, aj ja cu p0pit jedn0g jelenka za tv0ju dushu ;-)))

Mönsieur D

29.02.2008 18:48:32
Mirzö bölj= bi ti bilö da cutis, zar ne vidis de s= repriza 11 jula 1995 sprema, taman da öcistimö jednöm zauvek celu bösnu :)

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:48:51
ev0 ti zemljace 0dg0v0ra pa ti sad pr0studiraj i razmisli, dali je plan d0bar a ti mirza p0cuclaj srbsk0g pimpeka

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:49:43
bit ce 0pet shrebrenice i t0 u tuzli i zenici

k0l0s

29.02.2008 18:51:24
Svi mi d0br0 znam0, htjeli mi t0 da priznam0 ili ne, kakav su statys Albanci imali u bivs0j nam dezeli.... Bili su gradjani drug0g reda, radili su p0sl0ve k0je nik0 nije hti0 da radi, 0braz0vanje su imali isp0d pr0sjeka itd itd. Ak0 gledam0 sa pravne strane, 0nda K0s0sv0 nema nikakvu 0sn0vu za secesiju i sam0staln0st, ali ist0 tak0 treba da gledam0 na pr0blem sa ljudske strane, i realn0, ali realn0 da kazem0, ne sam0 vas dv0jica, neg0 i 0stali k0ji misle ka0 vi, neka im je sa srec0m, neka pr0baju......

Poslao/Poslala