Dijete


Dode muz iz zatvora i vidi dijete u kolijevci. Pita zenu:
- "Cije je ovo dijete?"
Zena:
- "Moje, a moglo je biti i tvoje da si bio posten!"

dea
08.06.2003
3,48


Komentari:

knjaz NIK0LA

15.03.2008 00:15:01
takö i öna möja kaze meni kad sam se vratiö iz vöjske. - Möglö j# biti i tvöje da si dösaä na redövnö ödsustvö

Alija Izmetbeg0vic

15.03.2008 00:54:01
veliki selam za hrvack0 cvijece

Carica Milica

15.03.2008 05:51:34
nik0la srec0 ajd mi 0stavi tv0ju email adresu ja sam izgubila 0nu st0 si mi ranije da0....pa da ti se javim...

Slavk0(s)

15.03.2008 08:44:05
Brav0, brav0, brav0!

SELIM PASA-CAKI

15.03.2008 10:29:47
0Q0Q0Q))))))) LJ!GAVCI ))))))) J=BEM LI VAM MĐTER ZGUBAVU ))))))))))

SELIM PASA-CAKI

15.03.2008 10:32:01
0Ö)))))) LJ!GAVCI )))))) HASIM TACHI NA CUNU VAS KACI I ZA N0S VAS P0VLACI hihihihihihihihihi......

Sisc0

15.03.2008 10:34:13
00 ....dje si caki majmune,j=b0 mamili sv0ju!

SELIM PASA-CAKI

15.03.2008 14:54:10
tu sam sisk0 i uvijek te 0d0zg0 pisk0

Selma

15.03.2008 17:42:17
hahahaha))))))))))))d0bar

???!!!

15.03.2008 17:44:16
nema te

Alija Izmetbeg0vic

15.03.2008 18:32:46
0Q0Q0Q))))))) CAKIIII ))))))) J=BEM LI TI MĐTER USLJIVU ))))))))))

U-nacelu.

15.03.2008 18:50:05
Za d0m .rbe na .rbe 0D ZAGREBA D0 LIPIKA SVE JE VRBIK D0 VRBIKA

U-nacelu.

15.03.2008 18:58:41
Past ce bömba na Beögrad, Beögrada nece biti. Völiö bih majkö mila, U tö ime nazdraviti, Zemlja drhti, zemlja drhti, Srbija se sada ruši! Pödigla se sva Euröpa. Suze liju srpske öci, Beögrada nece biti, Beögrada nece biti, Nece jöj. Stavi ömcu ökö vrata, Töm zlötvöru iz Srbije. Völiö bih majkö mila, Da ga više nikad nije,

Slavk0(s)

15.03.2008 19:37:36
Brav0, brav0, brav0! klap,klap,klap,klap...... j0s,j0s,j0s....... U-nacelu imas smisla za stih0ve.

SELIM PASA-CAKI

15.03.2008 19:46:12
Lajčak: Referendum j= bajka... "Nik0 se n= bi tr=ba0 plašiti bajke k0ja se ne m0že 0bistiniti", kaza0 je vis0ki predstavnik... AFERIM SLVKANE ))))))

U-nacelu.

15.03.2008 20:47:56
Uhstaska se vöjska dize, ösvetn!ka strasan röj. Hrabra srca silne ruke, Na srce u krvav böj. Uhstaska se vöjska dize, Zaröbljenu dömövinu pögazenö selö döm. öslöbödit krvlju ide, I junacköm desnicöm. Kruti böl je za hrvata, Biti tudi pödanik. Kad je vikö öd vijeköva, Bit u böju pöbjednik. Uhstaska se vöjska dize, Zaröbljenu dömövinu pögazenö selö döm. öslöbödit krvlju ide, I junacköm desnicöm. Uhstaska se vöjska dize, Za slöbödu vödit rat. Dök ne stigne sve dö Drine, Nece klönut nece st*t ! Uhstaska se vöjska dize, Zaröbljenu dömövinu pögazenö selö döm. öslöbödit krvlju ide, I junacköm desnicöm.

U-nacelu.

15.03.2008 20:58:23
k0lik0 dug0 ce zivjeti Mladen 0brad0vic?

4E

15.03.2008 21:19:03
ZIVE0 Rajk0 Simeun0vić

Z.*)

15.03.2008 22:36:31
sta je 0v0 0vdje 0vak0 mrtv0 dans??

Z.*)

15.03.2008 22:42:12
cini mi se da nema ni0ga ??

Poslao/Poslala