Zaboravljivost


Sjede baba i djeda ispred televizora i upita djed babu:
- "Znaš gdje su naočale?"
Baba:
- "Ne."
Djed:
- "Ah ta prokleta ženska zaboravljivost."

cut myself
22.03.2008
1,93


Komentari:

srijemski granicar

24.03.2008 19:51:49
DI SI SELMA KAK0 SI SHTA RADISH BASH SAM TE SE UZJELI0

srijemski granicar

24.03.2008 19:53:34
+

srijemski granicar

24.03.2008 19:54:08
halalite nest0 sam p0brk0. Nisicani su pljackali sve st0 za nebe0 nebi svezan0. a p0magala braca k0lasinci, 0ni te se na 0n0 pasje gr0blje k0pau. heheheh

srijemski granicar

24.03.2008 19:55:52
a 0ni savnicani zakasnili pa ig zapale sam0 sitnice, tivcani zakucili dajc0m kabal p0dn0 piste pa za tivat, a sk0r0 ga 0ni vujan0vic m0ra kes0m platit.

srijemski granicar

24.03.2008 19:57:14
MRKI CRKNI PUKNI JA TI UNUKU TRTIM CH0BANE SENILNI

srijemski granicar

24.03.2008 19:59:03
a za p0dg0ricu 0cerali buljuk 0nije sarulja. Junacki ig 0pk0lili pa p0ceraj pr0 Vilusa . nisica i spuza prav0 za p0dg0ricu. e tu sm0 m0rali p0red krawa platit i 0n0 te su 0na sremacka telad, k0ja su tudijer pr00dila, platit u kesu.

srijemski granicar

24.03.2008 19:59:48
CRNA G0RA JE SRBIJA

srijemski granicar

24.03.2008 19:59:57
mislili mi talam0k0vine, a 0n0 ni se 0mace te ne rvati muski izmuz0se, m0rasm0 im sve u kesu isplatit.

srijemski granicar

24.03.2008 20:00:47
BLA BLA BLA NASADIM TI KHURCHINU M0JU SRBSKU U USTA TV0JA ZJVALAVA MUSLIMANSKA

srijemski granicar

24.03.2008 20:01:00
i j0s vele da se nijesm0 0n0lik0 Qrcili sa serbij0m nebi ni dirali prevlaku, a 0vak0 vele 0ce da je prevuku na 0nu nji0vu stranu.

srijemski granicar

24.03.2008 20:01:38
NIJE 0N0 M0NTENEGR0 VEJ JUNACHK0 SRBSTVA GNIJEZD0 P0KAZALI SM0 U P0DG0RICU NA VASCIJEL0G SLAVEN0 SERBSK0G NAR0DA SAB0RU 0MLADINA CRNE G0RE SE BUDI KRSTASHI BARJACI SE VIJU SA SRBSKIM TR0B0JKAMA CRNA G0RA JE SRBIJA

srijemski granicar

24.03.2008 20:02:07
a vidjitel dje 0n0 srijemsk0 kere, sve mi se pricinja da nedje lajucga, ali 0sta bez glasa. hahahah

srijemski granicar

24.03.2008 20:02:51
a nu nu jedn0 jaje, m0ze i nekuvan0 da ak0 pr0cisti lavez. hahahaha

lepir

24.03.2008 20:03:35
k0 te 0v0 srijemac buca ka krme tranju? xexexexexe

SMAJ0 SHAB0TIC

24.03.2008 20:04:15
TAM0 P0KRAJ PLAV0G M0RA B0RILA SE CRNA G0RA KAD JE8 BIL0 STANI PANI STIZALI SU NIKSICANI KADA 0N0 B0RBA P0CHE K0D G0RAZJDA I K0D F0CHE RECI SESTR0 G0RSKA VILA KAK0 LI JE TAM0 BIL0 I P0 KISHI I P0 BLATU DUBR0VNIKU I CAVTHATU D0CE CRN0G0RCI SRBI MILI KADA SRBSTVU ZASHKRIPI DA NE BIJESHE NIKSICANA I M0MAKA IZ BERANA UVEL0 BI NASHE CVIJECE K0D TREBINJA I BILECE DA NEBIJESHE DIV JUNAKA SA L0VCENA I ZJABLJAKA P0 GRANAMA PAL0 INJE AJM0 BRAC0 NA CETHINJE K0LASHINCI M0JI MILI JUNACHINE UVJEK BILI DJE NAJLJEPSHA SVICE Z0RA TAM0 ISP0D DURMIT0RA

lepir

24.03.2008 20:04:35
e b0gami bi mu ja da´ dva, n0 mu mal0prije upade mayka k0d mene i ja j0j dad0k 0badva. hehehehe

lepir

24.03.2008 20:05:40
a vidj pjesnika i s0k0la a u pjesnistv0 mu se pas p0pisa kad neumij# b0lje. xexexexe

SMAJ0 SHAB0TIC

24.03.2008 20:06:16
CHUJESH LI ZJVALAVI CELAVI CH0BANE NAKETERIM TI M0J SRBSKI U USTA TV0JA 0SMANLIJSKA SIKTER ZA THURKIYE

lepir

24.03.2008 20:06:48
st0 pjesnik# v0lim mlade, kakim im se u vr` brade

SMAJ0 SHAB0TIC

24.03.2008 20:07:08
KRV MI PLAVA VENAMA TECHE MENE JE SRBSTV0 0D SVEGA PRECHE MENE CHUVA B0G I IMAM SV0J PRAVAC 0RT0D0X SRBIN PRAV0SLAVAC AK0 CES SAMN0M M0RASH DA ZNASH SIMB0L VJERE I 0CHE NASH MENE CHUVA B0G I IMAM SV0J PRAVAC JA SAM SRBIN JA SAM PRAV0SLAVAC JA SLAVIM SLAVU JA P0STIM P0ST D0DJI K0D MENE I BUDI MI G0ST MENE CHUVA B0G I IMAM SV0J PRAVAC 0RT0D0X SRBIN PRAV0SLAVAC

Poslao/Poslala