PLUSICI


dodije ti neki mali u crkvu i pita popa
pope kakvi su ti ovo plusici kaze pop ma nije to plusic nego krstic dobro kaze mali a koliko kostaju kaze pop jedan 2 km kaze mali dobro dajte mi jednog sa ATLETICAREM

Mirza
10.12.2003
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala