Čokolada


Radili Mujo i Haso u tvornici čokolade. Jednog dana u veliki kazan sa čokoladom ispadne Muji mobitel.
Kaže Mujo Hasi:
- "Znaš šta ja ću skočiti za njim pa šta bude da bude!"
Kaže njemu Haso:
- "Nemoj bolan Mujo duboko je ne znaš plivati."
Ali Mujo ne sluša upadne i poče se utapati.
Dok je Haso stigo više mu nije bili pomoći.
Kaže Haso:
- "Ma šta ćeš sad, ali nema SLAĐE SMRTI!"

xxx
05.08.2009
3,42


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

06.08.2009 01:20:28
REALIST0 vrijedi li 0v0 k0mentarisati

nema

06.08.2009 01:38:36
t0g khurca ,k0jeg 0vaj izmet nije stavi0 u usta.....

cica

06.08.2009 08:57:25
Brav0

cica

06.08.2009 09:01:27
Pita zena izmeta-jesi li pr0mjeni0 v0du ribama?- Izmet-nisam,nisu ni nu p0pile-

cica

06.08.2009 09:02:28
Greska,kaze izmet i sidje sa cetke.

cica

06.08.2009 09:02:40
mala sala

B0bGeld0f

06.08.2009 11:31:26
Ev0 j0š jedan 0 Zemuncima, tj. 0 njih0vim zadacima iz matematike: 1. Mali Aca ima četiri grama k0κaina. Ak0 1/8 pr0da Zeki za 5 evra, a 1/4 G0ksiju za 10 evra, k0lika je ulična vredn0st 0n0ga št0 mu 0staje? 2. Beli d0bija dve hiljade evra za ukradeni BMW, hiljadu za ukradeni G0lf 5 i j0š dve i p0 za Audi A8. Ak0 ukrade jedan BMW i 2 G0lfa 5, k0lik0 Audija treba da mazne da bi ima0 ukupn0 devet hiljada evra? 3. Kiza je d0bi0 6 g0dina za ubistv0, a 0d naruči0ca je d0bi0 deset hiljada evra. Akh0 njeg0va žena tρ0ši st0 evra mesečn0, k0lik0 para će mu 0stati kad izađe iz ćuze? D0datn0 pitanje: K0lik0 vremena će j0š m0rati da leži ak0 ubije kučku k0ja mu je p0tr0šila pare? 4. Š0mi je ukra0 Ganhet0v Kavasaki. D0k Š0mi beži brzin0m 0d 120 km na sat, Gane vadi ut0ku. Ak0 mu treba 7 sekundi da izvadi ut0khu, repetira je i ispali, k0lik0 dalek0 m0že da stigne Š0mi d0k ga 0vaj ne 0b0ri? 5. Ak0 je ukupan pr0sek 0cena iz hemije u jedn0m 0deljenju 2,00, i ak0 Đ0le zvekne nastavnici 3 šamara, za k0lik0 će se p0većati pr0sek 0cena na sledećem času?

Alija Izmetbeg0vic

06.08.2009 17:02:28
ja sam glup

Alija Izmetbeg0vic

06.08.2009 18:38:29
cic0, tv0ja sala treba da izgleda 0vak0: "K0 radi, taj i grijesi - rece JEZ i sidje sa cetke" ali ti si suvise glupa da sk0ntas

Alija Izmetbeg0vic

06.08.2009 18:41:43
J0s bi ti nest0 napisa0, ali m0ram na cenifu, Ljudi, naje0 sam se sljiva i napi0 v0de pa sam se ziv usra0.

anna

06.08.2009 19:03:34
super vic ml glup ali nema veze

Realista

06.08.2009 19:39:49
sam0 sam mal0 navrati0 da vam se p0hvalim: idem na g0disnji u Kalesiju

cica

12.08.2009 06:47:16
Alija Izmetbeg0vic JA M0GU DA PISEM NA SVIM TALASNIM DUZINAMA A TI SI SE 0GRANICI0 NA PS0VKU.PA SAD VIDI K0 JE GLUP.

NELI

17.08.2009 21:33:38
VIC JE SUPER

Antiseljton

21.01.2010 18:54:08
Vic je totalno tup...ko k***c

Poslao/Poslala