Zli glisa


Idu dva vuka sumom. Prvi zavija, a drugi odvija.

gligo
22.02.2009
3,95


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

26.02.2009 00:23:38
glig0 ve0ma d0bar vic

Alija Izmetbeg0vic

26.02.2009 00:24:32
mislim da ce se i m0j drug realjist sl0ziti sa 0v0m k0nstatacij0m svirnem mu ga hanumi u phakshu HAHAHAHAHa

Alija Izmetbeg0vic

26.02.2009 00:25:23
a tebi caki jhehb0 pas mayku u usta

eee m0j izmete

26.02.2009 02:25:01
da ti imas sucim svirnuti nebi ga 0vdje svir0 HAHAHAHAHAHAHAa

Alija Izmetbeg0vic

26.02.2009 03:04:27
0blizi mi phakshu

Realista

26.02.2009 09:04:07
Lijep p0zdrav p0sjetiteljima sajta. Vic je treba0 biti u kateg0riji glupih i ka0 takav je 0dlican.

mkd

26.02.2009 10:37:57
P0ZDRAV SVIM P0SETITELjIMA SAJTA

salgija

26.02.2009 11:42:29
....a öbadva cakiju j=buckaju hanumu!

glig0

26.02.2009 11:47:33
salgija 2009-02-26 11:45:42 aöj caki siri nöge siröm da te Fahrö öpali vagiröm CAKIJ0VA MAJKA 2009-02-25 23:48:09 udji mi salgija salgija 2009-02-25 23:41:48 ..a ja cu za tö vrijeme da te kvrckam pö glavusi,hahahaah. salgija 2009-02-25 23:40:37 caki majmune,pölizi mi pimpeka ...i gledaj me ravnö u öci dök mi ga öbradjujes salgija 2009-02-25 23:37:46 IKAC 2009-02-25 18:10:29 REDEP MAS AJ. PS: citaj zdesna na lijev0

glig0

26.02.2009 11:48:11
caki,tebe prca k0 g0d stigne!

cicana

26.02.2009 11:49:09
.... I K0ME SE PIMPEK DIGNE!!!!!!!! HIHIHIHIHIHIHI ))))))))))))))))))))

cicana

26.02.2009 11:49:33
.... I K0ME SE PIMPEK DIGNE!!!!!!!! HIAlijaHIHIHIHIHIHI ))))))))))))))))))))

VUK

26.02.2009 14:58:58
..bem ti nasl0v vica,nist ne kuzim!

λAλA

26.02.2009 16:39:23
P0M0Z B0G BRAC0 SRBI

Veljk0 Milank0vic

26.02.2009 17:46:31
B0G TI P0M0GA0 BRATE SRBINE!

Veljk0 Milank0vic

26.02.2009 17:48:57
Da nastavim0 tam0 gdje sm0 stali... ...da zavrcem0 sije 0vim p0turicama i ujacima, da ih izbrisem0 sa srpske zemlje k0ju su g0dinama prljali?!?!

hahahahahah

26.02.2009 21:11:59
Kak0 nav0di sub0tička PU, Dragan A. nalazi se inače na izdržavanju zatv0rske kazne u Kaznen0-p0pravn0m zav0du (KPZ) u Shremsk0j Mitr0vici, a pljačku gr0ba na Bajsk0m gr0blju izvrši0 je za vrijeme vikend-0dsustva. HAHAHAHAHA GR0BARI NEMAJU VISE STA ZA KRASTI PA P0CELI SV0JE MRTVE ?A I STA CE MRTVAKU M0BILNI JA GLUPA LI NAR0DA U PM

KBSA-CAKI

26.02.2009 21:27:19
hihihihihi... svaka ti cast "hahaha"

KBSA-CAKI

26.02.2009 21:28:43
ZA LJ!GAVCE: Zarasle su staze m0je i sad 0ne puste st0je srbije nema vise da ist0riju pise stazama sm0 pr0lazili d*k sm0 srbiji 0dlazili 0d kad K0s0v0 nezavisn0 p0sta mi smijem0 sam0 d0 m0sta staze nema K0s0v0 cvjeta priznaju ga mn0ge zemlje svijeta! hihihihihihihihi...... pa ne p0pij!!!! LJIMUNAD,LJIMUNAD )))))))))

KBSA-CAKI

26.02.2009 21:29:22
DA SE ZNA K0 SU PRAV0SLAVCI Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

Poslao/Poslala