era


Najgora kletva Hercegovcu?

Dabog da ti mama bijele charape oprala sa šarenim rubljem.

Dabog da ti dijete ne vidjelo Zagreba.

Dabog da ti mobitel imao dvojnika.

mkd
10.12.2008
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala