?????????


P.Kako se pozdravljaju glista i vrabac u Crnoj Gori? O.Glista vrapcu: 'dje si sokole!' Vrabac glisti: 'dje si zemaljska gujo!

mkd
10.12.2008
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala