dedaisnaja


ozenise seljak sabeogradskom curom cijaje uzrecica na svaku rec bila ,,do jaja ,.dovede on nju kuci upozna sa rodbinom ikako obicaj da snaja opere svekru noge,onjoj zapovedi da opere noge njegovom ocu.stavila vodu u lavor idonela pored stolice de svekar sedi irece..do jaja..nato svekar.ne sine.ako moze samo do kolena.

rade
19.09.2003
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala