Ziherice


Idu dvije ziherice pustinjom i jedna kaze drugoj:
- "Meni je vruce", a druga kaze:
- "Pa otkopcaj se..."

DOMINIK
08.04.2008
2,67


Komentari:

Z.*)xxl

09.04.2008 00:02:13
d0bar ti vic d0minik u0pste nije glyp!

SELIM PASA-CAKI

09.04.2008 00:02:45
Svečan0 0tv0rena ambasada SAD-a u Prištini 0tvaranje velep0slanstva SAD-a u Prištini rezultat n0v0g stĐtusa K0s0va ka0 ne0visne zemlje, kaže Kaidan0w... klap,klap,klap.......

mujesira

09.04.2008 00:02:54
usr0 se dab0gda i d0minikk i ti Z

SELIM PASA-CAKI

09.04.2008 00:03:47
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ)))))))))) LJ!GAVI J=BEM LI VAM CECU S|SATU )))))))

SELIM PASA-CAKI

09.04.2008 00:04:23
Studija je p0kazala kak0 muškĐrce svih rasa p0dsvjesn0 privlače žene svijetle puti, d0k žene v0le tamn0pute, preplanule muškärce. Ja sam tamn0put i uvijek mi je KRUT !!!

mujesira

09.04.2008 00:04:25
tak0 je caki u pravu si

SELIM PASA-CAKI

09.04.2008 00:05:07
HASIM TACI NA CUNDARU VAS KACI I T=BE V0J0 I T=BE K0STUNJAVI I T=BE TADICU I T=BE NIK0LICU I T=BE KNJAZE MA I CELU SRBIJU BREEE))))))))) hihihihihihihihi.......

SELIM PASA-CAKI

09.04.2008 00:05:44
0Q0Q0 ))))))))) LJ!GAVI )))))))))))))) J=BEM VAM MĐTER SVIMA))))))) K0LIK0 VAS G0D IMA))))))) hihihihihihihihihihihihi......

mujesira

09.04.2008 00:06:48
svima nama p0treban je d0kt0r da nas pregleda ja cu skinuti gace nek vidi sta mi je

mujesira

09.04.2008 00:07:51
i ja ist0 cecu

Z.*)xxl

09.04.2008 00:07:52
hahaha vidi ja nem0ram ni pisati nek0 k0mentarise u m0je ime bas d0br0 .......j0s kad bi zna0 k0 je ??

Mustafa

09.04.2008 00:08:53
caki vraze,unuce 0d cika Draze tv0ja usta m0ju kitu traze p0 g0wnima mi snj0faju i p0 §upku jezik0m k0paju. Navucem te na m0ga sa r0lk0m!

mujesira

09.04.2008 00:10:52
de me mustafa p0cesi svegati svrbi me k0Hka

Mustafa

09.04.2008 00:11:24
0j cak0 cak0 j=b0 li te P0lumenta Sak0 a i hasim taci hanumu ti na sv0j sudjuk kaci!

Li Mun

09.04.2008 00:13:13
et0 ti cakija, 0n prasinja sve 0dreda (jezik0m) m0racem0 da mu limun0m natrljam0 jezicinu da mu bude hrapaviji za liz!

mujesira

09.04.2008 00:13:46
mustafa p0ceses me p0 nj0j

mujesira

09.04.2008 00:14:24
alaj kakhite

Li Mun

09.04.2008 00:15:21
U pravu si Z.*)xxl kad kazes da vic u0pce nije glup

Li Mun

09.04.2008 00:17:00
Ti si k0k0 0pasn0 zag0rila,bjezi b0na 0datle ,m0zda te nek0 i "safata" uziv0,nema nista 0d cyber-sexa!

Alija Izmetbeg0vic

09.04.2008 00:19:58
d0mindjik glyp si k0 caki

Poslao/Poslala