Bog i planovi


Kad se Bog nasmije od srca?
Onda, kad čovjek radi planove!

dud@
21.08.2007
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala