KAP


Bolje umrijeti od litre nego od kapi.

dud@
11.08.2007
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala