Talacka kriza


- Kako Rusi rjesavaju talacku krizu?

- Tako da pobiju sve taoce.

Sharky
14.09.2005
4,39


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala