Cigo i svinje


P: Šta radi cigo u svinjcu?
O: Sluša rock!

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala