Arafat


Zašto Izraelci nedaju da se Arafat pokopa na Jerzalemskom sljemenu?

Jednom je jedan tamo bio pokopan, pa je uskrsnio.

Amir
24.11.2004
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala