aaaa


Pitomci padobranske jedinice nekadasnje JNA spremaju se za prvi skok.
Kapetan prilazi vojniku:
- Da li je sve spremno za prvi skok?
- Jeste, druze kapetane!
- Ima li dovoljno padobrana?
- Nema, druze kapetane!
- Dobro, podeli padobrane svima osim Bosancima. Njima objasni da treba da
padnu na glavu.

NANI
09.07.2004
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala