Ide Suljo kroz Hrvatsku sa gredom na ramenu. Pridje mu Hrvat i kaze:
- "Za dom."
- "Ma ne ba", kaze Suljo: "ZA KOKOSINJAC."