- Kako je nastao Mexico city???

- Prije cca 2000 godina na mjestu današjeg grada našli se 2 puža... Jedan s kućicom a drugi golać... I sad ovaj s kućicom promatra golaća i nije mu jasno kak to izgleda, pa mu je prišo dotaknuo ga i reko:
- "Mek si, ko si ti?"
Kako štreber pjeva "Kad si sretan..."?var kitica = "Kad si sretan ";
var pripjev = "i kad želiš s drugim dijelit sreću svu, ";

action = new Array(6);
action[0] = "lupi dlanom ti o dlan!";
action[1] = "prstima pucketaj ti!";
action[2] = "koljena potapšaj ti!";
action[3] = "lupi nogama o pod!";
action[4] = "vikni glasno tad "HURA!"";
action[5] = "ti ponovi ovo sve!";

var kadsisretan = "";
var loop = 0;
while (loop