Čak Noris


Šta je rekla majka Čaka Norisa kada ga je rodila? ČAK NORIS, JEBOTE!

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala