Sat


Kupio Mujo Fati sat za godišnjicu braka pa joj kaže:
- "Draga, ovaj sat je original Dolce and Gabana, sa njim se možeš kupati."
Fata će na to:
- "Dobro, a gdje se pušta topla voda?"

4,96


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

06.03.2009 00:23:28
Kupi0 REALISTA REALISTICI sat za g0disnjicu braka pa j0j kaze: - "Draga, 0vaj sat je 0riginal D0lce and Gabana, sa njim se m0zes kupati." REALISTICA ce na t0: - "D0br0, a gdje se pusta t0pla v0da?"

CAKIJ0VA MAJKA

06.03.2009 00:59:30
PAZNJA - PAZNJA LJlGAVCI 11-0g jula dajem mindje djabe

Alija Izmetbeg0vic

06.03.2009 02:29:12
d0br0 ti jutr0 d0bri m0j realist0 v0lis li da gledas d0k ti k0lege rasturaju hanumu HAHAHAHAHA

Realista

06.03.2009 10:16:59
Izmete, p0slusaj knjaza i baci se p0d sleper. Ja ću snijeti tr0sk0ve kremiranja i 0nda tv0j pepe0 pr0suti u neki javni WC, da se zna gdje ti je p0sljednje staniste.

Realista

06.03.2009 10:19:15
Vic je vrl0d0bar, mada Fata nije d0 te mjere naivna.

mkd

06.03.2009 10:45:35
D0BAR JE

knjaz sa karpata

06.03.2009 11:24:25
di si alj0 k0munjar0,,j0s si zjiv??? p0zdrav na site n0tmalnite ;-) za sada sam primeti0 tek reailistu i mkd,,a m0zda nas bude j0sh kasnije. predl0g bratu MKD,,da stavi u nickname d0datn0 cethnik ili k0mita,,,izgledat ce d0brije ;-) vic neje l0sh,,al 0vaj k0 ga je p0sla0 neznam dal je utipk0 sv0je ime pametn0,,mislim da efendija ide p0sle imena,,a ne pre,,,ka0 hadzi

Vuk sa Dinare

06.03.2009 11:51:36
Dje ste brac0 Srbi!? Neka vam d0bri B0g p0m0gne ma gdj- bili! P0zdrav Realisti i 0stal0j n0rmaln0j 'raji',a 0stalim b0lesnicima brz 0p0ravak!

Vuk sa Dinare

06.03.2009 11:53:32
... a vic....cuj 0riginal sat....hahaha...kak0 me nasmija efendija.....i t0 j0s kupi0 Muj0 Fati....hahaha... :))

ped0fil iz džamije

06.03.2009 12:20:07
dragi m0ji vjernici,j=hbem li vam i djecu i unuke

Mad0nna

06.03.2009 14:34:51
marš majmune p0kvareni!

mkd

06.03.2009 17:16:06
DA TI 0DG0V0RIM BRATE KNJAZE ZAST0 NE STAVLJAM D0DAVKU NA IMENU MKD 1. AK0 STAVIM K0MITA VNR0VCI CE MISLITI DA SAM NJIH0V A NISAM, 2. NIKAK0 NEM0GU STAVITI CHETNICK P0ST0 SAM MAKED0NAC, 3. SKRACENICA ZA MAKED0NIJA E MKD 4. MISLIM DA SI ME RAZUME0 5. PUN0 P0ZDRAVA SVIMA

knjaz

06.03.2009 17:26:14
MKD TI EBAM TV0JA MAHMATA V0 BULJATA.

KBSA-CAKI

06.03.2009 18:41:51
ZA LJ!GAVCE: Zarasle su staze m0je i sad 0ne puste st0je srbije nema vise da ist0riju pise stazama sm0 pr0lazili d*k sm0 srbiji 0dlazili 0d kad K0s0v0 nezavisn0 p0sta mi smijem0 sam0 d0 m0sta staze nema K0s0v0 cvjeta priznaju ga mn0ge zemlje svijeta! hihihihihihihihi...... pa ne p0pij!!!! LJIMUNAD,LJIMUNAD )))))))))

KBSA-CAKI

06.03.2009 18:42:36
hihihihihihi........ Premijer K0s0va Hašim Tači izjavi0 je da k0s0vska vlada 0staje privržena 0dluci 0 zabrani ulaska na K0s0v0 vis0kim srpskim predstavnicima k0ji ne p0štuju n0vi ustavni red. 'T0 je sam0 p0četak', reka0 je Tači za prištinski dnevnik 'Ekspres', k0mentarišući 0dluku 0 zabrani p0sjete srpsk0g ministra za K0s0v0 G0rana B0gdan0vića. 'Na K0s0vu će se p0št0vati zak0nit0sti. Srbija treba da zab0ravi K0s0v0', reka0 je Tači, pren0si list. hihihihihihihihihihihi.........

KBSA-CAKI

06.03.2009 18:43:28
hihihihihihihi..... jadni LJ!GAVCI nek0 ih na vrbe a nek0 ih na cundaru hihihihihihihii....

CAKIJ0VA MAJKA

06.03.2009 18:45:23
ZA CAKIJA d0dji da mi rasturis bulju

CAKIJ0VA MAJKA

06.03.2009 18:49:51
caki unidji mi 0dp0zadi

knjaz sa karpata

06.03.2009 18:57:39
V0LIM DA PUISM KUARC TRUKSI

CAKIJ0VA MAJKA

06.03.2009 19:03:13
knjaze knjaze tv0je ruke m0ja myda maze

Poslao/Poslala