Vlaška gramatika


Vlaška gramatika: njizi, onizi, tamoka, emmm, jopet, tute, unde, mere i pomoćni glagol nu.

Lino
12.07.2008
4,37


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

16.07.2008 00:43:06
slavk0 realist0 jedi g0wna HAHAHAHAHAHAH

Alija Izmetbeg0vic

16.07.2008 02:09:15
realist0 p0zdravi sestru HAHAHAHAHAA

Alija Izmetbeg0vic

16.07.2008 02:55:50
realist0 dedera mi ga mal0 p0cuclaj HAHAHAHAHAHA

Amela...

16.07.2008 08:58:41
hahhahha ima li k0ga da p0pije kavu samn0m??? sivi gdje si?

Amela...

16.07.2008 08:58:58
neg0,alija jel ti spavas ikada????

SIVI PIN0t

16.07.2008 09:16:06
bezveze.

Amela...

16.07.2008 09:23:42
i ja kazem...reci mu..

Amela...

16.07.2008 09:23:58
kakv0 ti je t0 t???

SIVI PIN0t

16.07.2008 09:25:43
sta fali m0m t ?

SIVI PIN0T

16.07.2008 09:26:49
jutr0 amela.

Amela...

16.07.2008 09:46:37
ima li k0ga?

SIVI PIN0T

16.07.2008 09:57:03
nema nik0ga :)

Amela...

16.07.2008 10:11:52
ima ima...ja i ti..

Amela...

16.07.2008 10:12:38
nisi mi reka0 jel ti se svida pjesmica na vitzu ludnica...

SIVI PIN0T

16.07.2008 11:03:11
super je

Realista

16.07.2008 11:04:07
Lin0, neispravni izrazi k0je si nabr0ja0 i mn0stv0 drugih ne pripadaju nicij0j gramatici, a k0riste se svuda gdje je pismen0st na nisk0m niv0u. Kada sam p0hadja0 gimnaziju, jedan 0d m0jih zadataka je uprav0 bi0 da sakupim st0 vise takvih "izraza" i, vjer0va0 ili ne, bil0 ih je prek0 700 (bar k0je sam uspi0 pribiljeziti). U jedn0m selu sam primijeti0 da u g0v0ru jedn0stavn0 "gutaju" sl0va pa je, recim0, krevet=kreve, sp0ret=sp0re, cekic=ceke... I da ne nabrajam vise.

Amela...

16.07.2008 11:05:23
realni 0stani realan d0 kraja

Amela...

16.07.2008 11:08:57
di si sivi????

SIVI PIN0T

16.07.2008 11:13:09
tu sam amela :)

Amela...

16.07.2008 11:15:50
fali0 si mi....

Poslao/Poslala