Crnogorac i sin


Salje Crnogorac sinu pismo u kojoj se nalazi 500 dinara.
Sin cita:
- "Dragi sine evo saljem ti onih petsto dinara kojih si trazio, ali da znas petsto se pise sa dve nule a ne sa tri."

jovica
02.06.2008
4,18


Komentari:

*)

06.06.2008 23:08:26
cetiri n0ge dvije u zraku vise tri glave ist0 misle ????

*)

06.06.2008 23:09:08
st0 ti mene

*)

06.06.2008 23:09:41
k0 tebe ti mene

*)

06.06.2008 23:09:58
st0 ti mene

*)

06.06.2008 23:10:59
a zast0 bi ja tebe

*)

06.06.2008 23:11:48
a st0 bi ja tebe

*)

06.06.2008 23:15:21
nisam ja tebe ti si mene

*)

06.06.2008 23:15:47
sta kaze banana vibrat0ru ????

*)

06.06.2008 23:17:27
st0 se ti tak0 treses nece tebe p0jesti

*)

06.06.2008 23:20:56
znas kad su mis i sl0n p0sli u kin0?

*)

06.06.2008 23:22:07
imaju sam0 jednu kartu,kaze mis sl0nu daj meni tu kartu a ti se nekak0 pr0vuci.

*)

06.06.2008 23:24:42
zNas li ti zast* k0k0s nema sise ????

*)

06.06.2008 23:25:49
n0! zast0?

*)

06.06.2008 23:26:52
zat0 st0 h0r0z nema ruke .

*)

06.06.2008 23:28:52
heh

*)

06.06.2008 23:30:39
znas li k0lk0 ima vicva 0 plavusama

Alija Izmetbeg0vic

06.06.2008 23:30:43
zxxl zakrham ti ga i sestri i tebi

*)

06.06.2008 23:31:22
?

*)

06.06.2008 23:33:10
znas li sta kaze izmet d0k sjedi na s0lji ????

Alija Izmetbeg0vic

06.06.2008 23:33:25
...a 0nda vas p0sherem

Poslao/Poslala