Izbori


- Zashto su u Srbiji,izbori zakazani za 03.02.???

- Zato sto su kandidati dan ranije bili zauzeti, slavili su dan pedera.

memo
02.02.2008
3,74


Komentari:

mem0

18.02.2008 22:59:04
zahvaljujem svima na velik0m br0ju k0mentara.hvala.

Poslao/Poslala