FENINGAS


PRIJATELJU MOJ, STA BI TI URADIO DA OSVOJIS 20 FENINGA? PRIJATELJ CE NA TO: POLA BI DAO U DOBROTVORNE SVRHE A 7 FENINGA SAM OSTAO DUZAN SULJI. PREOSTALI DIO CU PODIJELITI SA PORODICOM.

KERIM
21.11.2006
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala