Žene


- Šta se dogodi kad žena padne niz stepenice?

- Ništa, ako su pive čitave.

marko
24.04.2006
3,66


Komentari:

Tigric@

10.05.2009 00:41:30
Sh0winist0!!

Sum0

12.06.2009 00:10:39
Ma nije, sam0 je žedan

Poslao/Poslala