"Prokleta avlija" i "Život"


+ Gledam našu "prokletu avliju":
Prema Evropi nema...kapiju!

+ Nemamo para za sahranu.To nas održava
u životu!

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala