sličnost


U čemu postoji sličnost među ginekologom i dostavljaču pizze?

I jedan i drugi smiju samo da omirišu.

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala