Govori drot na aedromu u Sarajevu:
- "Molimo stanovnike Bosne i Hercegovine da ne bacaju otpatke od hrane. Željezna ptica sa neba će sama da sleti."