Žali se pijanac svome drugu, pa kaže:
- "Znaš, ja sam vrlo rentabilan. Meni dnevno treba litar rakije, litar mlijeka i mačka."
Ovaj ga pogleda začudjeno i upita:
- "Pa dobro bre šta će ti mačka?"
A ovaj mu odgovori:
- "Pa treba neko da popije to mlijeko."